Skyltar, banderoller och digitala skärmar

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov och startbesked för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.

Via vår e-tjänst kan du enkelt ansöka om bygglov och startbesked för uppförande av skyltar.

Vad behöver jag skicka med i samband med anmälan?

Illustration/fotomontage: Ett montage som visar hur skylten kommer att se ut på platsen. För skylt på byggnad; rita skylten på fasadritningen/fotot och ange mått från mark och exempelvis hushörn, vinkelskylt ska också redovisas från sidan. För skylt på mark; rita skylten på foto vid aktuell plats.

Detaljritning: På detaljritningen ritar du in skyltens storlek med budskap samt anger bredd, höjd och djup. Ange även ljussättning, färgval med mera.

Situationsplan: för skylt på mark; ange skyltens placering och fixera läget med målsättning från tomtgräns eller byggnad. För skylt på byggnad; markera var på byggnaden skylten ska placeras

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda.

Ta fram underlag

Har du inga ritningar på ditt hus? Det kan finnas i vårt ritningsarkiv.

Har du ingen situationsplan? Du kan själv ta fram ett kartutdrag via "E-karta" i menyn på denna sida.