Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Skyltar, banderoller och digitala skärmar

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov och startbesked för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.

Via vår e-tjänst kan du enkelt ansöka om bygglov och startbesked för uppförande av skyltar.

Vad behöver jag skicka med i samband med anmälan?

Illustration/fotomontage: Ett montage som visar hur skylten kommer att se ut på platsen. För skylt på byggnad; rita skylten på fasadritningen/fotot och ange mått från mark och exempelvis hushörn, vinkelskylt ska också redovisas från sidan. För skylt på mark; rita skylten på foto vid aktuell plats.

Detaljritning: På detaljritningen ritar du in skyltens storlek med budskap samt anger bredd, höjd och djup. Ange även ljussättning, färgval med mera.

Situationsplan: för skylt på mark; ange skyltens placering och fixera läget med målsättning från tomtgräns eller byggnad. För skylt på byggnad; markera var på byggnaden skylten ska placeras

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda.

Ta fram underlag

Har du inga ritningar på ditt hus? Det kan finnas i vårt ritningsarkiv.

Har du ingen situationsplan? Du kan själv ta fram ett kartutdrag via "E-karta" i menyn på denna sida.