Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Ritningsarkiv

Här finns bygglovsnämndens digitala ritningsarkiv för allmänheten. Här kan du hämta bygglovhandlingar direkt utan kostnad.

I bygglovsnämndens digitala ritningsarkiv finns över 600 000 bygglovsritningar från 1850–2020. Fasader, sektioner, planlösningar, tekniska lösningar samt situationsplaner är sådana ritningar som finns och som du själv kan söka efter. Det är endast avslutade och arkiverad bygglovärenden som du kan hitta.

Så här gör du

När du söker i ritningsarkivet måste du veta din fastighetsbeteckning. Din fastighetsbeteckning hittar du på Skövdekartan. Sök via din adress.