Mark till verksamhet

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Mark till verksamhet

På denna sida hittar du våra lediga tomter till näringsverksamhet. I vänstermenyn kan du även läsa mer om de olika verksamhetsområdenas egenskaper.

På kartan visas fastighetsbeteckning, status på tomten, vilken typ av bebyggelse som tillåts enligt detaljplan, tomtens area i kvm och pris. Håll pekaren över en yta för att få information om tomten. Syns inte kartan i din webbläsare har du med all säkerhet en för gammal version. Uppdatera din webbläsare i så fall.

Så här gör du för att köpa tomt till näringsverksamhet

  • Först hör du av dig till oss och berättar att du är intresserad av att köpa tomt till din näringsverksamhet. Vi bokar då in ett möte med dig.
  • Sedan gör du en intresseanmälan för att du ska kunna påbörja processen.
  • I nästa steg görs en preliminär markanvisning där du "reserverar" marken för din näringsverksamhet.
  • Denna preliminära markanvisning är främst till för din egen trygghet. Under den avtalade tiden kan du i lugn och ro arbeta vidare med processen, eftersom marken då juridiskt är anvisad till dig.
  • Ett avtal upprättas som anger när handpenningen ska vara lagd och vilken summa som gäller.
  • Skulle du av någon anledning inte betala handpenningen ägs marken återigen av oss.
  • Då hela köpeskillingen är betalad sker en så kalla fastighetsreglering och efter det står du som juridisk ägare till marken.
  • Vi tar fram en nybyggnadskarta och marken är din.

 

Läs mer om de olika områdena