Väring

I Väring bor ca 530 personer. Tätorten består till största delen av villabebyggelse, men det finns även flerbostadshus. På denna sida hittar du mer information om Väring.

Väring

Läs mer om Väring

Väring idag

I Väring finns förskola, fritidsverksamhet och grundskola (ålder 6-12 år). Cirka 1 km söder om samhället, intill väg 200, finns en bensinstation. Närmsta livsmedelsbutik ligger i Tidan, en mil norrut. Sydost om samhället ligger idrottsplatsen. Västra stambanan passerar genom samhället.

Företag och föreningsliv

Företag

Vill du starta företag i Väring? Läs mer här och få stöttning genom att kontakta näringslivsenheten.

Föreningar

Skövde har ett aktivt föreningsliv och i kommunen finns drygt 380 föreningar. Här kan du se vilka föreningar som finns i Skövde kommun. Länk till föreningsregister.

 

Driver du en förening i Väring eller vill ha tips på hur du bildar en? Läs mer här.