Vad är Ulvåker för dig?

Svaren kommer att sammanställas och presenteras under dialogkvällen. Du är helt anonym i dina svar. Vi vill ha dina svar senast den X.

Vad är Ulvåker för dig? Svara utifrån hur du upplever Ulvåker idag. Skriv ett ord i respektive ruta till höger.
 
 
  
KönÅlder

  
  
Tack för din medverkan!