Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation Här är vi nu
Överlämnad

Om- och tillbyggnad av Lundenskolan och Lundagårdens förskola

Förskolor och skolor

Lundenskolan ligger i stadsdelen Lunden i Skövde tätort och har cirka 325 elever fördelat från förskoleklasser till årskurs 6. Lundagårdens förskola som ligger i anslutning till skolan har cirka 95 förskolebarn.

Varför bygger vi om?

Lundenskolans nuvarande skolkök är idag placerat i hus 1 och är ett så kallat mottagningskök. Köket är i  stort behov av upprustning. Skolan och förskolans hämta-lämna-funktion behöver förbättras och elevhälsan behöver nya, gemensamma lokaler.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Entreprenaden kommer bedrivas i etapper.

  • Ett gemensamt tillagningskök för Lundenskolan och Lundagårdens förskola byggs i anslutning till bef kök på Lundagårdens förskola. Dessutom byggs en ny matsal för skolan i anslutning till det nya tillagningsköket.
  • Vid Lundenskolan byggs en mer trafiksäker hämta-lämna funktion som fungerar tillsammans med skolans parkering samt in- och utlastning av varor etc till och från skolan.
  • En ny parkering för förskolan byggs söder om förskolan.
  • Befintlig matsal och storkök i Lundenskolan byggs om till kontor och besökslokaler för elevhälsan.

Etapperna tillagningskök, trafiksäkerhet och utemiljö med lekytor och parkering är klara. Ombyggnad befintlig storkök och matsal pågår.

Att genomföra en ombyggnadsentreprenad i denna omfattning med pågående verksamhet som ”granne” är en stor utmaning och kräver omfattande planering och samordning mellan oss som bygger och skolverksamheten. Vi bedriver entreprenad utifrån att elevernas, förskolebarnens och personalens säkerhet alltid går först. Detta sker genom tätt samarbete med skolans ledning. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas att de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

Tidplan

Projektstart:                                Okt 2020
Projektering:                               Okt 2020 - maj 2021
Anbudsförfrågning:                  Maj-jun 2021
Byggstart:                                     Sep-okt 2021
Överlämnande:                          Etappvis från hösten 2021, färdigställt juni 2023

 

Fakta

Kategori:                                       Om- och tillbyggnation
Entreprenör:                               Stenmarks Bygg AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad