Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Överlämnad Här är vi nu

Ombyggnation

Förskolor och skolor

Skövde kommun avser bygga en ny förskola för 180 barn inom detaljplan för Björkebacken etapp III placerat i Stöpen, 10 km norr om Skövde. Idag finns två förskoleenheter i Stöpen och avsikten är att dessa skall slås ihop och samlas till en förskola.

Varför bygger vi om?

Skövde växer och vi blir allt fler invånare. I ett växande Skövde behövs det fler stödjande funktioner så som förskolor, skolor och gruppbostäder.

Hur kommer arbetet påverka verksamhet/allmänhet?

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet/allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas de som påverkas har överseende med eventuella störningar. 

Tidplan

Projektstart:                                Mar 2021
Projektering:                               Mar-jun 2021
Anbudsförfrågning:                  Jun 2021
Byggstart:                                     Sep 2021
Överlämnande:                          Mar 2023

Fakta

Kategori:                                       Nybyggnation
Entreprenör:                               Stenmarks Bygg Skaraborg AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Byggtid:                                        Sep 2021 - mar 2023
Budget:                                         73 miljoner kr