Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation Här är vi nu
Överlämnad

Brandskyddsåtgärder

Äldre-, grupp- och serviceboenden

För att öka säkerheten inom boendet Käpplunda Gärde kommer brandskyddsåtgärder att utföras. Byggnaden kommer att förses med boendesprinkler och utökad branddetektering.

Tidplan

Projektstart:                               Sep 2020
Projektering:                              Okt 2020
Anbudsförfrågning:                 Apr 2021
Byggstart:                                    Jul  2021
Byggnation:                                Jul  2021
Överlämnande:                         Feb 2022

Fakta

Kategori:                                       Nyinstallation av sprinkler
Entreprenör:                               BST West, Uddevalla
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Byggtid:                                        Maj 2021 – feb 2022
Budget:                                         ca 3,7 miljoner