Projektering
Byggnation Här är vi nu
Klart

Klagstorpsvägen Bussvändhållplats

Gator, torg och parkering

Vi bygger ny bussvändhållplats längs Klagstorspvägen för att möjliggöra för bussen att vända och köra tillbaka till Skultorp.

Det här gör vi

Vi bygger en vändplats för buss i linjetrafik som även kommer att fungera som en hållplats för resenärer vid tidtabellsbytet 2025. I samband med detta kommer gång- och cykelbanan att justeras. Bussvändhållplatsen är placerad längs Klagstorpsvägen, väster om 26an.

Så påverkas du

Gående och cyklister kommer att påverkas vid byggarbetsplatsen genom omledning. Övriga trafikanter kommer främst att påverkas genom sänkt hastighet förbi området för att säkerställa allas säkerhet.  Vi hoppas att ni har överseende med detta, och kör försiktigt.

Tidplan

Arbetet planeras att vara klart sommar 2023. Nedtagning av skog görs i januari.