Projektering
Byggnation Här är vi nu
Klart

Norra Aspelundsvägen Busshållplats

Gator, torg och parkering

Ny busshållplats längs Norra Aspelundsvägen ska byggas för framtida linjesträckning för buss.

Det här gör vi

Vi bygger två nya busshållplatslägen för buss i linjetrafik längs Norra Aspelundsvägen, norr om korsning till Varolavägen. Busshållplatsen kommer att ha två lägen, A och B, och få namnet Bäckaskogsvägen. Ny linjesträckning planeras 2025.

Så påverkas du

Säkerhet är viktigt för oss och för att värna om både medtrafikanter och anläggningsarbetarna kommer det att vara begränsad framkomlighet förbi platsen under byggfasen. Trafiken kommer att styras med trafikljus förbi arbetsplatsen. Varolavägen kommer att vara stängd för genomfart till Norra och Södra Aspelundsvägen, transporter till och från fastigheter kommer att vara möjlig. Vänligen kör via Energivägen istället.

Tidplan

Arbetet planeras att påbörjas under v.16 och färdigställas sommar 2023.

Norra Aspelundsvägen