Finns det något investeringsbeslut för Södermalms IP?

Ja. I juni 2023 ökades budgeten för Södermalms IP och uppgår nu till 90 miljoner. Kommunen räknar med att det kommer behövas ytterligare utökning av budgeten eftersom konjunkturen och inflationen påverkar kostnaderna.

Datum