Planering Här är vi nu
Detaljplan
Byggnation

Västerhöjd

Förskolor och skolor Verksamhetsmark Bostäder

Skolan behöver mer plats för fler elever samt större matsal och kök. För utbyggnad av skolan behöver en ny detaljplan tas fram.

Västerhöjd har idag en för låg kapacitet på kök och matsal och behöver antingen byggas ut eller om för att möta behovet. För att  möjliggöra byggnationen behöver en ny detaljplan tas fram. I samband med den tillskapas även byggrätter för verksamheter och eventuellt även för bostäder i området.

Just nu pågår de olika utredningarna som behövs för att ta fram den nya detaljplanen.