Passersystem

Information till dig som använder Skövde kommuns passersystem

Grundläggande instruktion

För att göra en passage måste du först hålla upp din tagg/kort stilla framför dörrläsaren i ca 2-3 sekunder, tills du hör ett pip från dörrläsaren.

  • Om dörrläsarens lampa lyser grönt eller visar ett öppet hänglås är dörren öppen och du kan passera.
  • Om dörrläsarens lampa blinkar grönt måste du knappa in din 4-siffriga kod. Därefter öppnas dörren och du kan passera.
  • Om dörrläsarens lampa lyser rött så är dörren låst och du nekas behörighet. De vanligaste orsakerna är att:

             ◦ taggen/kortet inte hålls stilla tillräckligt länge framför dörrläsaren
             ◦ fel kod knappas in
             ◦ taggen/kortet saknar behörighet till just den dörren vid den tidpunkten

Detaljerad instruktion för respektive fastighet hittar du i listan här intill.

Taggar och passagekort

Det finns flera olika typer av taggar och kort i Skövde kommun. På Skövde kommuns intranät i handboken Fastigheter och lokaler finns information om respektive samt hur man beställer de olika varianterna, hur man byter pinkod, vad man gör om man tappat bort sin tagg etc. 

Larm och dörrinställningar

Flera av våra fastigheter har även integrerat larm. Endast utsedd anmälare (oftast chef eller administratör) kan lägga beställningar om ändring av lås- eller larmtider för verksamheten. Alla beställningar ska registreras i Ärendehantering fastighet.

Röd dag = Går alltid in med samma lås- och larmtider som vanlig söndag (om inte annat har beställts)

Support

Frågor om exempelvis taggar/kort samt passagebehörigheter mailas till passerkort@skovde.se.

För akut felanmälan utanför kontorstid (dygnet runt, året runt):

  • Fastighetsservice jour: 0705736900
  • Skövde kommun kontaktcenter: 0500-49 97 00 (OBS, kvällar och helger går samtalet till Securitas i Malmö, som förmedlar vidare till rätt person)