Passersystem

Information till dig som är hyresgäst och använder Skövde kommuns passersystem

Grundläggande instruktion

För att göra en passage måste du först hålla upp din tagg/kort stilla framför dörrläsaren i ca 2-3 sekunder, tills du hör ett pip från dörrläsaren.

  • Om dörrläsarens lampa lyser grönt eller visar ett öppet hänglås är dörren öppen och du kan passera.
  • Om dörrläsarens lampa blinkar grönt måste du knappa in din 4-siffriga kod. Därefter öppnas dörren och du kan passera.
  • Om dörrläsarens lampa lyser rött så är dörren låst och du nekas behörighet. De vanligaste orsakerna är att:

             ◦ taggen/kortet inte hålls stilla tillräckligt länge framför dörrläsaren
             ◦ fel kod knappas in
             ◦ taggen/kortet saknar behörighet till just den dörren vid den tidpunkten

Detaljerad instruktion för respektive fastighet hittar du i listan här intill.

Taggar och passagekort

Utsedd anmälare (oftast chef eller administratör) kan lägga beställningar om ny tagg eller avsluta befintlig tagg för personal. Alla beställningar ska registreras i Ärendehantering fastighet.

Larm och dörrinställningar

Flera av våra fastigheter har även integrerat larm. Utsedd anmälare (oftast chef eller administratör) kan lägga beställningar om ändring av lås- eller larmtider för verksamheten. Alla beställningar ska registreras i Ärendehantering fastighet.

Röd dag = Går alltid in med samma lås- och larmtider som vanlig söndag (om inte annat har beställts)

Support

Frågor om exempelvis taggar/kort samt passagebehörigheter ska registreras i Ärendehantering fastighet.

För akut felanmälan utanför kontorstid (dygnet runt, året runt):

  • Fastighetsservice jour: 0705736900
  • Skövde kommun kontaktcenter: 0500-49 97 00 (OBS, kvällar och helger går samtalet till Securitas i Malmö, som förmedlar vidare till rätt person)