Samhällsbyggnadsfrukost

Sektor samhällsbyggnad på Skövde kommun anordnar frukostar med näringslivet två gånger om året.

Frukosten syftar till att förbättra företagsklimatet, informera om nuläget och framtiden från ett kommunalt perspektiv på samhällsplaneringen samt skapa dialogmöjligheter med aktörer i branschen. Läs mer om de tidigare frukostarna och se presentationerna nedan.

Tidigare frukostar