Samhällsbyggnadsfrukost

Sedan 2014 har sektor samhällsbyggnad på Skövde kommun anordnat frukostar med näringslivet två gånger om året. Träffen syftar till att förbättra företagsklimatet, informera om nuläge och framtid från ett kommunalt perspektiv samt skapa dialogmöjligheter med aktörer i samhällsutvecklingen.

Tidigare frukostar

 

Tidigare frukostar