Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Samhällsbyggnadsfrukost hösten 2019

Fredagen den 25 oktober hölls höstens samhällsbyggnadsfrukost, dit över 80 samhällsintresserade företagare från olika branscher sökte sig för att inleda fredagen på allra bästa sätt.

Denna morgon valde vi att fokusera på att ge besökarna en uppdaterad bild av byggnationen under året samt planeringen framåt. Här kan du ta del av presentationen från morgonen.

Huvudakten under morgonen var dock att vi gästades av en av Sveriges främsta stadsforskare - nämligen Alexander Ståhle! Alexander är VD på stadsbyggnadskonsultbyrån Spacescape, stadsforskare på KTH och en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom stadsplanering. Under en spännande föreläsning gav han oss sina idéer och verktyg för vårt framtida Skövde. Här kan du ladda ner Alexanders presentation.

Nästa frukost planeras till den 16 april 2020.