Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2

Vinnare 2018

2018 års utmärkelse tilldelas Pentahuset som under förra året byggde om den tidigare industrihallen till ett hypermodernt kontor och besökscenter.

Motiveringen

Volvo Powertrain AB visar, genom omvandlingen av den tidigare industrihallen med sitt karaktäristiska sågtandstak - till deras hypermoderna besökscenter, att man värdesätter sin plats i Skövde centrum.

Den varsamma omvandlingen av industrihallen, som varit hemvist för motorprovningen av de legendariska Volvomotorerna, har präglats av kontrasten mellan bevarandet av byggnadens historia, den synliga konstruktionen av tegel och stål, det mjuka takljuset från norr och detaljer som den ”ljuddämpade dörren” och den bländande rumsliga inpassningen av den digitala tidsålderns kreativa kontor och interaktiva presentationer.

För att belysa kontrasten har arkitekten sparsamt städat exteriören från processtekniska installationer och fått byggnaden att ansluta till områdets karaktär utan att avslöja interiörens kreativa miljö som speglar den drivkraft som Volvofabriken lyckats uppbringa sedan de första stegen på Pentaverken.

Skövdes stadsbyggnadspris går till en byggnad som bidrar till den starka rumsliga utvecklingen av Skövde stadskärna och visar på en process där byggherren och arkitekten har varit lyhörda till byggnadens förutsättning och verksamhetens krav. Ombyggnaden av Pentahuset inspirerar till en fortsatt kreativ utveckling av Skövde som regional nod och visar på att nya som äldre byggnader är viktiga i ambitionen att bygga en modern stad.

(Representanter från PE arkitektur och Volvo mottog priset. På bilden från vänster: Linda Ålander, Sten Thorsén, Johan Elgh samt Ada Arenander.)

Läs mer om Pentahuset här.