Samhällsutveckling

Under de senaste åren har vi haft en stadig befolkningsökning i kommunen. Det gör att trycket på nya bostäder också ökar. För att se till att vi alla får plats och trivs i Skövde planerar vi nya bostadsområden.

Attraktiv stadskärna och variation i boenden

För att få studenter och barnfamiljer att bosätta sig i Skövde, men också för att locka besökare hit, vill vi stärka platsens attraktivitet. Ett viktigt arbete när det kommer till detta är att utveckla stadskärnan.

Vi ska skapa attraktiva boendemiljöer som är anpassade till människors olika intressen och behov. Förutsättningar för nybyggnation av bostäder ska utvecklas och vi ska stimulera intressenter att investera i Skövde. Vi vill att bostadsutbudet ska kännetecknas av att det finns en stor variation av bostäder i hela Skövde kommun. Skövdeborna och inflyttare ska kunna välja mellan boenden med olika upplåtelse- och ägandeformer, mellan boende på landsbygd, yttertätort och stadsmiljö samt boenden i olika prislägen.

1 000 nya bostäder

Planerade och påbörjade byggprojekt kommer att ge över 1 000 nya bostäder de närmaste åren, med en blandad bebyggelse bestående av hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor. Boendefrågan är en av de högst prioriterade frågorna för Skövde kommun.

 

Pågående och kommande utvecklingsprojekt