Stadskärnans utveckling

Varje dag blir vi fler Skövdebor! I takt med detta är det oerhört viktigt att utveckla staden. En sådan utveckling berör våra centrala delar särskilt och dessa kräver extra omtanke när det kommer till förnyelse. Ombyggnation av torg, gaturum och parker är några av de kommande projekten i stadskärnan.

På följande sidor kan du läsa mer om de olika projekten som är pågående.

  • Bussgaraget - avslutat
  • Fredsgatan - avslutat
  • Stadsbussterminalen - avslutat
  • Regionens hus - avslutat
  • Mobilitetshuset Mode - avslutat
  • Hertig Johans torg och gata - avslutat
  • Kulturhustorget - pågående
  • Kyrkparken - kommande
  • Resecentrum med kringliggande ytor - kommande  

 

Dokument