Varför vill kommunstyrelsen fatta beslutet?

Fortsatt brytning i Billingsryd ses som viktigt för till både Skövdes och Skaraborgs fortsatta utveckling.

Genom fortsatt brytning av diabas kan många arbetstillfällen i Skaraborg säkras. Det är viktigt för Skövdes ställning som arbetsmarknadsnav och draglok i Skaraborg. I all typ av samhällsutveckling kan det ibland finnas intressen som står emot varandra och som noga måste vägas mot varandra. Vårt beslut öppnar en fortsatt möjlighet och sedan låter vi Länsstyrelsen göra den avvägningen.

Datum