Så trivs de boende i Trädgårdsstaden

Under vintern 2017/2018 lät vi HKL Research genomföra en boendeundersökning i Trädgårdsstaden. Undersökningen syftade till att ta reda på hur de boende upplever att det är att bo i Trädgårdsstaden.

Samtliga ca 200 hushåll i Trädgårdsstaden har blivit uppringda för telefonintervju. Totalt har 128 intervjuer genomförts med personer över 18 år som bor i Trädgårdsstaden.

Ladda ner hela undersökningen här.

Resultatet i korthet

Resultatet från undersökningen är uppdelat efter områdets styrkor, förbättringsmöjligheter, hur väl de boende trivs i området, varför man valt att flytta dit samt vad som saknas i området.

Trots att det fortfarande finns vissa förbättringsmöjligheter i området är de boende mycket nöjda, så gott som samtliga, 96 procent, svarar att det är troligt att de kommer att bo kvar i Trädgårdsstaden de kommande fem åren.

Trädgårdsstadens främsta styrkor är att det finns förskola/skola, att det är nära stan och affärer och samtidigt ligger på landet. Det är ett nybyggt och barnvänligt område.

Det som skulle kunna förbättras i området är framför allt fler parkeringar, både för boende och för besökande samt bättre bussförbindelser, framför allt kvällstid. Annat som skulle kunna förbättras är skötseln av området.

De vanligaste skälen till att man valde att flytta till Trädgårdsstaden var att det var ett nybyggt område, områdets läge och att det är ett barnvänligt område med bra hus till rimliga priser. Man uppskattade även konceptet med Trädgårdsstaden, kvällssolen i området och att det fanns förskola.

Det man saknar i Trädgårdsstaden är olika former av träningsmöjligheter som exempelvis utegym eller motionsspår. Man saknar även promenadstråk/grönområden, restaurang/pizzeria, fotbollsplan och andra aktiviteter för äldre barn, gemensamhetsytor och festlokal.