Villatomter

Om du är intresserad av att köpa en villatomt i Skövde kommun så ser du var det finns lediga och planerade villatomter i kartan. Du kan välja att öppna den utzoomade kartan som visar alla villatomter i kommunen. Kartan innehåller detaljerad information om tomtens fastighetsbeteckning, hustyp, pris och areal. Detta får du genom att klicka på en färgad punkt.

Alla som står med i Skövde kommuns tomtkö kan skicka in en intresseanmälan. Kostnader tillkommer bland annat för lantmäteriförrättning, nybyggnadskarta, anslutning av vatten och avlopp, el samt tele/internet/tv. Här finns en grovkalkyl för kostnaderna. Se checklista för tomtköp för mer detaljerad information.

Köp av villatomt

När du efter intresseanmälan har blivit tilldelad en tomt måste du inom en månad svara ja/nej samt betala handpenningen om 10 procent av köpeskillingen. Faktura skickas ut när du har blivit tilldelad en tomt. När fakturan är betald ska köpekontrakt skrivas inom två månader. Kontakta mark- och exploateringsenheten för att boka kontraktskrivning. Efter tecknat köpekontrakt har du tomten reserverad ytterligare nio månader.

Inom denna tid ska du:

  • beställa nybyggnadskarta
  • ansöka om bygglov
  • få bygglovet beviljat.

 

När du har blivit beviljad bygglov kontaktar du mark- och exploateringsenheten så skickas faktura ut för resterande 90 procent av köpeskillingen. Efter betalningen är erlagd utfärdas köpebrev. Boka tid för detta. När du skrivit under köpebrevet får du tillträde och äganderätt till tomten.

Lagfart ansöker du hos Lantmäteriet, fastighetsinskrivning. När du fått lagfart för tomten är du lagfaren ägare.

Observera att du måste ansöka om bygglov i god tid så att bygglovet hinner beviljas inom reservationstiden på nio månader.  Boka samrådsmöte med din bygglovshandläggare. För att kunna påbörja byggnation och lyfta kreditiv behöver du få ett startbesked.

Hur ställer jag mig i tomtkön?

Om du har intresse för ett område, men inte är med i tomtkön - skicka då in en anmälan till tomtkön samt betala in tomtköavgiften. Klicka på tomtkö för att läsa mer.

Intresseanmälan tomt

Efter att du registrerats i Skövde kommuns tomtkö har du möjlighet att reservera en ledig tomt. Anmälan görs via mail till samhallsbyggnad@skovde.se

Information som måste framgå i anmälan för att den ska anses fullständig är följande:

  • Förnamn Efternamn
  • Postadress
  • Personnummer
  • Mailadress
  • Telefonnummer

 

Rangordna sedan den eller de tomter som du är intresserad av i en fallande skala från 1. Det vill säga: ange den tomt du allra helst vill ha som ditt 1:a handsval, vidare nästa tomt som 2:a handsval, 3:e handsval och så vidare.