Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Utöka befintlig småhustomt

I de flesta fall finns ingen möjlighet att utöka en småhustomt. Detta är endast möjligt om  detaljplanen medger detta. för att det ska vara möjligt måste områdena ha samma markanvändnig. Ofta utgör obebyggda grönytor allmän plats, vilket innebär att de ska vara tillgängliga för allmänheten, dessa ytor kan därför inte höra till en bostadsfastighet.

Det är heller inte tillåtet att göra anspråk på sådan mark genom att ställa personliga tillhörigheter såsom studsmattor och trädgårdsmöbler där. Det är heller inte tillåtet att klippa gräset eller flytta ut staket på allmän plats.