Avoin neuvonpito 16/5

Öppet samrådsmöte 16/5

Tervetuloa avoimeen neuvonpitoon suomenkielisestä vanhustenhoidosta torstaina 16. toukokuuta klo 11 Finnhovilla. Neuvonpito alkaa luennolla, jonka pitää Susanne Rolfner Suvanto ja Anna-Liisa Suvanto Nka:sta (Valtakunnallinen osaamiskeskus koskien omaisia). Neuvonpitoon osallistuvat myös Skövden kunnan hoito- ja hoivalautakunnan puheenjohtaja Lena Lorentzen ja vanhustenhoidon osastonjohtaja Jonas Engelbrektsson, joka on myös mukana suomen kielen hallintoalueen johtoryhmässä. Tarjoamme kahvia/teetä ja jotain sen kanssa.

Välkommen till öppet samrådsmöte om finskspråkig äldreomsorg torsdagen den 16 maj kl. 11.00 på Finnhovi. Samrådsmötet börjar med en föreläsning av Susanne Rolfner Suvanto och Anna-Liisa Suvanto från Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, Nka. I samrådet deltar även Lena Lorentzen, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Skövde kommun, samt avdelningschef för äldreomsorgen Jonas Engelbrektsson, som också ingår i styrgruppen för finskt förvaltningsområde. Vi bjuder på fika.

Aika/tid: 16/5 kl. 11.00-13.00 

Paikka/plats: Finnhovi, Skåningstorpsvägen 2, Skövde

Lisää tietoa/mer information: anoo.niskanen@skovde.se  0500-49 86 64