Skövdeläinen - syksy/hösten 2022

Syksyn Skövdeläinen on valmis ja löytyy sähköisenä versiona täältä - Höstens Skövdeläinen är klar och finns här i elektronisk version

Tänä syksynä tiedotuslehtinen Skövdeläinen on 6-sivuinen ja se lähetetään postissa kaikille Suomessa syntyneille Skövden kunnassa ja myös muille, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa sen postissa kotiin. Jos haluat sen (tai et halua), ilmoita asiasta tähän osoitteeseen: anoo.niskanen@skovde.se

Denna höst är det finskspråkiga informationsbladet Skövdeläinen 6-sidigt och den skickas med posten till alla i Skövde kommun som är födda i Finland och även till andra som har meddelat att de vill ha hem den med posten. Om du vill ha den (eller inte vill ha den) kan du höra av dig till denna adress: anoo.niskanen@skovde.se