Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Lasten laulut ja leikit - Sånger och lekar för barn

Kevätkausi 2021 - Vårterminen 2021

Tauolla

Lasten laulut ja leikit ovat tauolla koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi.

På paus

Sånger och lekar för barn är på paus för att förhindra spridningen av coronavirus.