Årsarbetstid

Ökar dina möjligheter att påverka din arbetssituation och arbetstid.

Om du arbetar på fast schema har du oftast små möjligheter att påverka din arbetstid. Årsarbetstid ger dig förutsättningar för att skapa ett individuellt arbetstidsschema.

Det ger möjligheter till att styra resurser till behoven  och att tillgodose enskildas önskemål. Det skapar flexibilitet. Med hjälp av en individuell timbank kan du påverka hur mycket och när du vill arbeta.  

Införande av årsarbetstid är en del av det attraktiva arbetsgivarskapet. Det ger dig som arbetar deltid men önskar mer tid, möjlighet att påverka antal arbetade timmar.

Årsarbetstid kräver avtal med berörda fackförbund. Idag finns sju ramavtal för årsarbetstid. Följande fackliga organisationer har ramavtal, Kommunalarbetarförbundet, Vision/SSR, Lärarförbundet, Vårdförbundet , DIK, Psykologförbundet och Jusek. Inom ramen för avtalet med Kommunalarbetarförbundet erbjuds alla anställda valfri sysselsättningsgrad