Jämställdhet och mångfald

I Skövde kommun är jämställdhet och mångfald viktiga delar i hur vi utvecklar vår personalpolitik.

Jämställdhet och mångfald angår alla och är en del av Skövde kommuns vision 2025. Vi arbetar med dessa frågor både när det gäller den verksamhet som våra medborgare kommer i kontakt med och vår egen personalpolitik. Det innebär bland annat en rättvis fördelning av våra resurser till medborgarna oavsett kön och en personalpolitik som inte diskriminerar.

Hos oss är mångfald positivt, alla är vi olika och det är en tillgång. Vi vill utvecklas mot att våra arbetsplatser bättre representerar den mångfald som Skövde består av. Som medarbetare i Skövde kommun ska du känna dig trygg med att ingen ska diskrimineras på grund av kön/könsidentitet, etnicitet, religion, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Årligt pris för att lyfta goda exempel

För att stimulera vårt jämställdhetsarbete och visa på goda exempel delar vi ut ett jämställdhetspris varje år. Priset är på 30 000 kronor och kan vinnas av arbetsgrupp, enhet, avdelning, sektor och bolag inom Skövde kommun. Prissumman ska användas till fortsatt utveckling inom området. 2016 tilldelades priset Industritekniska programmet på Gymmnasium Skövde Kavelbro för deras medvetna och målinriktade arbete med inkluderande lärmiljöer.

Läs gärna mer i våra dokument som beskriver hur vi arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor.