Trygga, attraktiva och tillgängliga livsmiljöer/boendemiljöer

  • Skövdes miljöer ska vara tillgängliga och utformas med medvetenhet om personer med funktionsnedsättning så alla kan ta del av samhället på lika villkor.

 

  • Medborgare ges möjlighet att vara en naturlig del i kommunens utveckling.

 

  • Skövdes miljöer ska vara fria från narkotika och dopning. Tidiga insatser ska genomföras för att minska bruket av alkohol, tobak, narkotika och spel.

https://skovde.se/socialt-stod/missbruk_beroende/Drogforebyggande-arbete/

 

  • Förebygga och tidigt upptäcka samt vidta åtgärder vid alla former av fysiskt och psykiskt våld i nära relationer (inkl hedersrelaterat våld).

Datum