Internationellt arbete

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på en mamma och en pojke

Internationellt arbete

Skövde är en livfull, mångkulturell stad där människor från olika delar av världen lever sina liv tillsammans.

Utgångspunkt för Skövdes internationella engagemang är de behov som invånarna och näringslivet har. Med hjälp av det internationella samarbetet utvecklar vi projekt som berikar invånarna och bidrar till hållbar tillväxt i näringslivet. 
 
Skövde är den lilla storstaden som är en kreativ mötesplats, öppen mot omvärlden, där invånarna lever det goda livet!