Vänorter och SERN

Skövde kommun har vänorter i Danmark, Estland, Finland, Norge och Kina. Skövde ingår också i ett nätverk med Italien.

Norra Europa

Vänortstanken väcktes i slutet av 1940-talet som en motreaktion på två världskrig. Under senare delen av 1900-talet har bland annat ökad globalisering, utveckling av IT, politiska förändringar i Östeuropa och Sveriges inträde i EU bidragit till nya förutsättningar för vänortssamarbete. Från att tidigare ha varit ett mål i sig, är nu vänortsarbete ett utbyte till ömsesidig nytta för båda parter och ett redskap för att stödja kommunal, regional och i viss mån nationell verksamhet och utveckling. Det vanligaste är att svenska kommuner har vänortskontakter främst i Norden, Baltikum och Nordsjö-området.

Skövdes vänorter är Halden i Norge, Ringsted i Danmark, Sastamala (f d Vammala) i Finland, Kuressaare i Estland och Zhangjiakou i Kina .

Italien

Nätverket Sweden Emilia-Romagna Network, SERN, där Skövde kommun är medlem, är ett exempel på vänortssamverkan under nya former. Syftet med SERN är att underlätta för utbyte av information och erfarenheter samt för att initiera och stödja innovativa samarbetsprojekt mellan italienska och svenska aktörer inom främst utbildning och kultur, miljö, social ekonomi, entreprenörskap och turism.