Halden

Korta fakta

Halden kommun i Norge är i likhet med Skövde, en vidsträckt kommunn, som omges av stora naturområden invid Svinesund. Det bor närmare 27 600 människor i kommunen, som är en del av ett norskt fylke (län), som heter Östfold.
 
Haldens historiska rötter sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden men dagens Halden beskriver sig som en IT- och miljöstad. Träförädling är huvudsaklig näringsgren. Samtidigt är landsbygdsturismen under stark utveckling. Det finns närmare 80 små och medelstora företag i kommunen.
 

Utbyte med Skövde

Halden och Skövde har varit vänorter sedan 1940-talet. Skövde kommunledning träffar varje år sina nordiska vänortskollegor för gemensamt utbyte av erfarenheter och idéer. Under 2005 deltog representanter från Skövdes kommunstyrelse i 100- årsjubileumet av unionsupplösningen mellan Norge och Sverige samt invigningen av nya Svinesundsbron. Skövde kommuns näringslivsenhet besökte också Halden för erfarenhetsutbyte kring näringslivsfrågor.