Kuressaare

Korta fakta
Kuressaare kommun ligger i Estland på ön Saarema. Av historiska skäl har ön också ett svenska namn - Ösel. Ön ligger 21,6 mil väster om huvudstaden Tallin.
 
I kommunen Kuressaare bor 16 000 människor. Det är ungefär 40% av öns totala befolkning. Merparten av dessa arbetar inom industri, handel och offentlig förvaltning.
 
Kuressaare har som Estland i sin helhet en brokig historia. Efter erövring av Danmark och Tyskland kontrollerade biskopen av Riga ön. Den danska kungen gav Kuressaare stadsrättigheter 1563. Under åren 1645-1710 styrde Sverige. Under denna period utvecklades ön socialt och ekonomiskt. 1710 förlorade Sverige Ösel/Saarema till Ryska tsarväldet, som brände ner Kuressaare. Drygt 100 år senare var Kuressare i likhet med Skövde en kurort. Verksamheten hade stor betydelse för hela ön.
 
Idag kommer återigen turister för att må bra i Kuressare. Kommunen har vidtagit miljöförbättrande åtgärder till exempel installerat ett nytt vattenreningsverk. Turisterna kan bada från stränderna igen eller lägga till i den nya fritidsbåtshamnen. I den större hamnen Roomasaare anlöper många passagerar- och fraktfatyg.
 
Sedan 1990 är Estland en självständig stat, som sedan 2004 är medlem i EU. Under perioden 1918-1940 var landet också självstyrande, men Sovjet unionen övertog makten under andra världskriget och släppte den alltså inte förrän femtio år senare.
 
Utbyte med Skövde
1994 slöt Kuressaare och Skövde ett gemensamt vänortsavtal för utbyte av erfarenheter och idéer. Detta uppmärksammades särskilt tio år senare, då ordförande i Skövde kommunstyrelse, Tord Gustafsson, besökte Kuressaare kommun tillsammans med Håkan Elwér, ansvarig för folkhälsofrågor.