Ringsted

Korta fakta

Ringsted kommun i Danmark ligger utmed E20 och järnvägen precis som Skövde. Ringsted är också beläget mitt i landet, men på den danska ön Själland. Med sina 30 000 invånare är Ringsted den största kommunen på Själland näst efter Köpenhamn. Arbetstillfällena finns främst inom industrin - livsmedels, järn- och metall samt bygg- och anläggning.
 
Ringsted ligger 64 km väster om huvudstad Köpenhamn. Närheten till Köpenhamn är av stor betydelse och har så alltid varit. Redan på 1000-talet fanns här en kyrka, där danska kungar och drottningar fick sin begravning. På samma plats finns idag Sankta Bendts kyrkan, som är Nordens äldsta tegelstenskyrka.
 

Utbyte med Skövde

Ringsted och Skövde har varit vänorter sedan 1940-talet. I augusti 2007 samlades de nordiska vänorterna i Ringsted för att utbyta kunskap och erfarenhet om äldreomsorg. Skövde kommun representeras då av kommunstyrelsensordförande tillsammans med ordförande i omvårdnadsnämnden och socialnämnden samt chefen för omvårdnadsförvaltningen.