SERN

Liknar Skaraborg

Skövde kommun är medlem i Sweden Emilia-Romagna Network, SERN. Emilia Romagna är en region i norra Italien som i likhet med Skaraborgsområdet är välkänt för sin livsmedelsproduktion, bilindustri, utbildning, turism mm. Övriga västsvenska medlemmar i SERN är Västra Götalandsregionen, kommunerna Falköping, Trollhättan och Vänersborg samt kommunsamverkan Norra Bohuslän Regional Tillväxt. SERN har idag 57 medlemmar i både Sverige och Italien.

Utbyte på gräsrotsnivå

SERN ska vara ett levande och aktivt nätverk, som underlättar utbyte av information och erfarenheter samt initierar och stödjer innovativa samarbetsprojekt mellan italienska och svenska aktörer. I synnerhet inom områdena utbildning och kultur, miljö, social ekonomi, entreprenörskap och turism. Internationella relationer och nära samverkan på gräsrotsnivå är nyckelord. SERN ska arbeta transnationellt genom partnerskap. Detta mervärde i kombination med medlemskapet i EU ger aktörerna i nätverket möjlighet till finansiellt stöd för aktiviteter.

Länkar