Zhangjiakou

Utbyte med Kina

Staden Zhangjiakou, Hebei provinsen i Kina och Skövde är vänorter sedan våren 2015.
Vänortsavtalet initierades ursprungligen av Volvo Cars som verkar i de båda städerna. Avtalet syftar till ömsesidig förståelsen och vänskaplig relation mellan de två städerna samt till att utveckla former för kunskapsutbyten. Både Skövde och Zhangjiakou har utmaningar i form av kompetensförsörjning, industriutveckling och miljöteknik gemensamt.