Europaflagga

Europaveckan 2018

Välkommen till Europaveckan!

Mellan den 5 och 9 maj genomför vi Europaveckan  i Skövde kommun. Syftet med genomförandet är att lyfta fram vikten av internationellt arbete, synliggöra det internationella inflytandet och hur det påverkar vår kommun, våra företag och våra invånare.

Europaveckan ska vara en inspirations- och kunskapskälla för att utveckla kommunens internationella arbete. Aktiviteterna under Europaveckan sker i samarbete med Högskolan i Skövde, Leader östra Skaraborg, Business Region Göteborg och Arbetsförmedlingen östra Skaraborg.

Till höger hittar du programmet för Europaveckan.

Bakgrund till Europaveckan

Initiativet till en Europavecka i Västsverige togs inför 50-års jubileet av Europasamarbetet den 9 maj år 2000 av de fyra Europa Direktkontoren i Västsverige. Syftet med firandet av Europaveckan var att uppmärksamma Europadagen den 9 maj och att framhäva kulturell mångfald och rikedom i Europa.

I Skövde genomfördes ett par aktiviteter riktade till ungdomar på Nyeport under Europaveckan 2017. I år kan vi erbjuda aktiviteter riktade till allmänhet, föreningsliv och näringsliv den 7–9 maj och verksamheter inom skola samt Nyeport och Flamman den 3–9 maj. Under Europaveckan serveras europeisk inspirerad mat i kommunens samtliga skolor och boenden, samt i stadshusets café.

Europadagen 9 maj

Den 9 maj 1950 anses vara den dag då den europeiska integrationen inleddes. Frankrikes utrikesminister Robert Schuman presenterade då ett förslag om att skapa en kol- och stålgemenskap i Europa. Bakom den så kallade Schumanplanen fanns vissa ekonomiska motiv, men viktigare var de politiska. Genom att inrätta en gemensam kol- och stålmarknad, under överinseende av en oberoende myndighet, skulle en gemensam intressesfär skapas för de länder som tidigare legat i krig mot varandra. Nyckeln till en varaktig fred i Europa var med andra ord att ställa vapentillverkningens viktigaste råvaror under överstatlig kontroll.

Schumanplanen tillkännagavs den 9 maj 1950 och välkomnades enhälligt av Tyskland, Italien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Ett år senare, den 18 april 1951, slog sig de sex länderna samman och bildade den europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, den första byggstenen i det som nu är EU. Till minne av Schumans 9 maj-deklaration beslutade EU:s stats- och regeringschefer vid toppmötet i Milano 1985 att den 9 maj skulle utses till Europadagen. Den firas sedan 1986 varje år i hela Europa med olika evenemang som betonar samarbetet mellan Europas folk.

Program Europaveckan 2018