Beredskap och trygghet

Skövde kommun arbetar inom flera områden för att öka tryggheten och säkerheten för dig som kommunmedborgare. Här har vi samlat information som kan vara till nytta för dig.

Skulle någon allvarlig händelse inträffa kommer vi att fortlöpande informera våra kommuninvånare om vilka åtgärder kommunen vidtar. Informationen kommer bland annat att finnas här på vår webbplats. Vid behov kommer vi även att gå ut med information via radio och andra media, t. ex. TV och tidningar.

113 13

Är Sveriges nya nationella informationsnummer. Dit kan man ringa om man vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Här till vänster hittar du mer information.  

Viktiga telefonnummer

I nödsituation ring alltid 112

 
Om du blir allvarligt sjuk eller skadad   ring 112
Om du blir sjuk ej brådskande fall ring sjukvårdsrådgivningen 1177 eller 1177.se/vastra-gotaland
Ungdomsmottagning ej brådskande fall tfn 0500-47 82 50 eller länk här till höger.
Tandvård ej brådskande fall kontakta Folktandvården, se Blå sidorna i din telefonkatalog, eller vgregion.se/folktandvarden
Polis ej brådskande fall 114 14
Räddningstjänst ej brådskande fall

42 40 00, växel

Info vid extraordinära händelser ej brådskande fall 113 13


Signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten - VMA

Om en allvarlig händelse inträffar som kan innebära risk för skada, t ex brand med kraftig rökutveckling eller utsläpp av farlig kemikalie eller gas, ska allmänheten varnas och informeras med hjälp av utomhuslarmet "Viktigt meddelande". 
 
Signalen är 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad, i minst 2 minuter.
 

När du hör signalen skall du:

  • gå in
  • lyssna på radion
  • stänga dörrar, fönster och ventilation
Signalen provas kl. 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Mer information finns på Räddningstjänsten Östra Skaraborgs webbplats.