Beredskap för kriser

Alla sektorer i Skövde kommun har en plan för att klara mindre kriser och ökade påfrestningar på organisationen.

Skulle någon allvarlig händelse inträffa kommer Skövde kommun att fortlöpande informera våra kommuninvånare om vilka åtgärder kommunen vidtar. Informationen kommer t ex att finnas här på vår webbplats. Vid behov kommer vi även att gå ut med information via radio, tidningar och TV.
 
Vid en större kris eller en så kallas extraordinär händelse har Skövde kommun en speciell krisledningsorganisation. Vid en sådan kris gäller lagen om extraordinära händelser i kommun och landsting. Kommunstyrelsens ordförande avgör när kommunen övergår i en krisledningsorganisation.
 
Några exempel på extraordinära händelser är:
  • långvarigt elavbrott
  • större olyckshändelse
  • utsläpp av farliga kemikalier
  • smitta
  • långvarigt avbrott i vattenförsörjningen