Bild på nattvandrare

Nattvandring

Nattvandring innebär att vuxna och föräldrar rör sig ute i offentliga miljöer i samband med helger, lov och lediga dagar för att skapa trygghet bland ungdomar. Just nu utgår våra nattvandringar från Södra Ryd.

Praktisk information om nattvandringarna i Södra Ryd

Nattvandrarna jobbar i team om fyra personer, men alltid minst tre personer för att en nattvandring ska bli av. Du får under nattvandringen låna en röd nattvandrarjacka av oss.

Nattvandrarna samlas kl 20.30 på kvällen som är aktuell för nattvandring och avslutar gemensamt kl 00.30, eller när man bedömer att det är läge att avsluta nattvandringen. Efter avslutad nattvandring för man korta anteckningar i en loggbok för att föra vidare information om vad som hänt under kvällens nattvandring till kommande nattvandrare och personal som samordnar nattvandringen.

Vill du bli nattvandrare?

Kontakta samordnare för nattvandring i Södra Ryd:

Linda Khalaf, 070-865 88 58

Budour Alsalloum, 070-284 09 04

e-post: nattvandring@skovde.se

Nattvandringen i Södra Ryd samordnas av Skövde kommun och Svenska Kyrkan.