Bild på nattvandrare

Nattvandring

Nattvandring innebär att vuxna och föräldrar rör sig ute i offentliga miljöer i samband med helger, lov och lediga dagar för att skapa trygghet bland ungdomar. Just nu utgår våra nattvandringar från Södra Ryd.

Praktisk information om nattvandringarna i Södra Ryd

Nattvandrarna jobbar i team om fyra personer, men alltid minst tre personer för att en nattvandring ska bli av. Du får under nattvandringen låna en röd nattvandrarjacka av oss.

Nattvandrarna samlas kl 21.00 på kvällen som är aktuell för nattvandring och avslutar gemensamt kl 00.30, eller när man bedömer att det är läge att avsluta nattvandringen. Efter avslutad nattvandring för man korta anteckningar i en loggbok för att föra vidare information om vad som hänt under kvällens nattvandring till kommande nattvandrare och personal som samordnar nattvandringen.

Vill du bli nattvandrare?

Då kan du direkt boka in dig på ett datum via länken under Anmälan.

Är du ny nattvandrare, kontakta oss för mer information!

Under 2018 kommer det genomföras utbildning för nya nattvandrare tillsammans med Medborgarskolan i Skövde, håll utkik på hemsidan för mer information.

Nattvandringen i Södra Ryd samordnas av Skövde kommun och Svenska Kyrkan.

Kontaktuppgifter samordnare för nattvandring

Milja David Abraham, e-post: sodraryd@nattvandring.nu, telefon: 076-137 69 91

Anmälan till nattvandring

Klicka här för att anmäla dig!