Så här klarar du dig några dygn

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på elledningar och moln

Så här klarar du dig några dygn

Alla människor har ett eget ansvar för sin och sina näras säkerhet. Vid en kris kommer samhällets resurser till en början framför allt att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), skickar i slutet av maj ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll i SverigeI. Broschyren ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter. I broschyren får du tips och råd så att du med rätt förberedelser kan klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat den. 

Se filmen om hur du kan förbereda dig.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har samlat mer information på dinsäkerhet.se