Dialogkväll i Lerdala

Den 13 november hålls den fjärde dialogen i Skövdes tätorter, där vi under kvällen fokuserar på Lerdala och dess utvecklingsmöjligheter.

Under året har arbetet med att utveckla Skövdes tätorter startats upp. Syftet med arbetet är att tillsammans med de som bor, vistas eller verkar i respektive ort skapa förutsättningar för att stärka hela Skövdes attraktionskraft. Läs mer om arbetet här.

Den inledande fasen av arbetet väntas mynna ut i ökad kunskap och en gemensam bild om vilka behov som finns på orten. För att få underlag till denna gemensamma bild bjuds boende, vistande och verkande i respektive tätort in till en dialogkväll.

Lerdala näst ut!

Dialogkvällar har under året hållits i Timmersdala, Tidan och Värsås. Nu går dialogturnén vidare till Lerdala! Dialogkvällen äger rum onsdagen den 13 november i Dalklippan i Lerdala. Ett vykort med inbjudan har skickats ut till alla hushåll inom Lerdala tätort med omnejd. Läs mer om dialogkvällen här.