Dialogkväll i Tidan

Den 18 juni hålls den andra dialogen i Skövdes tätorter, där vi under kvällen fokuserar på Tidan och dess utvecklingsmöjligheter.

Under året har arbetet med att utveckla Skövdes tätorter startats upp. Syftet med arbetet är att tillsammans med de som bor, vistas eller verkar i respektive ort skapa förutsättningar för att stärka hela Skövdes attraktionskraft. Läs mer om arbetet här.

Den inledande fasen av arbetet väntas mynna ut i ökad kunskap och en gemensam bild om vilka behov som finns på orten. För att få underlag till denna gemensamma bild bjuds boende, vistande och verkande i respektive tätort in till en dialogkväll.

Tidan står på tur!

Den första dialogkvällen hölls i Timmersdala i april, och nu går dialogturnén vidare till Tidan. Dialogkvällen äger rum den 18 juni i gymnastiksalen i Tidanskolan. Ett vykort med inbjudan har skickats ut till alla hushåll inom Tidans tätort med omnejd. Läs mer om dialogkvällen här.