Dialogkväll i Timmersdala

Igår skickades ett vykort med inbjudan till dialogkväll i Timmersdala ut till alla boende i Timmersdala med närområde. Dock har det blivit ett feltryck på vykortet.

Under året har arbetet med att utveckla Skövdes tätorter startats upp. Syftet med arbetet är att tillsammans med de som bor, vistas eller verkar i respektive ort skapa förutsättningar för att stärka hela Skövdes attraktionskraft. Läs mer om arbetet här.

Den inledande fasen av arbetet väntas mynna ut i ökad kunskap och en gemensam bild om vilka behov som finns på orten. För att få underlag till denna gemensamma bild bjuds boende, vistande och verkande i respektive tätort in till en dialogkväll.

Timmersdala först ut

Arbetet har påbörjats i Timmersdala, där dialogkvällen äger rum den 3 april i Filadelfiakyrkan i Timmersdala. Ett vykort med inbjudan har skickats ut till alla hushåll inom Timmersdala tätort med omnejd. Läs mer om dialogkvällen här.

Feltryck på vykortet

Till dig som fått vykortet: på ena sidan av vykortet kan du fylla i vad du identifierar Timmersdala med. Du ombeds sedan att klippa av denna del av vykortet och skicka in det till Skövde kommun. Dock har det bilvit ett layoutfel, då den andra sidan inte motsvaras av svarsadressen och det blir således fel att klippa av denna del. Vi ber om ursäkt för detta.

Det finns två alternativ för att lösa detta: antingen skickar du in hela vykortet, med dina svar ifyllda, utan att klippa av den ena delen. Eller så fyller du i dina svar digitalt på denna sida, och behåller vykortet med inbjudan.