Eldningsförbud i Skövde kommun

Med anledning av det varma vädret och den torra marken är brandrisken extremt hög. Därför införs nu eldningsförbud i skog och mark Skövde kommun, gällande från 24 april och tills vidare.

Eldningsförbudet gäller inte i egen trädgård eller på iordningställda grillplatser. Under eldningsförbudet är det inte tillåtet att i skog och mark:

  • Använda engångsgrill.
  • Använda stormkök.
  • Göra upp eld eller grilla direkt på marken.
  • Använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus.

 

Tänk på att alltid undersöka hur stor brandrisken är på den plats där du befinner dig innan du börjar elda. Vi hänvisar till SMHI:s  brandriskprognoser eller ladda ner appen ”Brandrisk Ute” för att hålla koll på hur det ser ut där du befinner dig.