Bild på Tomtegårdens äldreboende

God kvalitet på Skövde kommuns tjänster

Nyligen presenterade Sveriges Kommuner och Landsting resultatet för 2016 års undersökning av kommunernas kvalitet och effektivitet. Skövde ligger bra till inom flera områden.

Precis som förra året visar undersökningen ”Kommunens kvalitet i korthet”, KKIK, goda resultat inom områdena tillgänglighet och effektivitet i Skövde. Verksamheter som ligger bra till i förhållande till övriga kommuner är skola och socialtjänst. 

– Skövde har ett resultat som inom flera områden placerar oss bland de bästa kommunerna. Sammanställningen av KKIK är ett enkelt sätt för invånarna att jämföra Skövde med andra kommuner, säger kvalitetscontroller Sofia Brunér.

Väntetiden till särskilt boende kan förbättras

Undersökningen visar också att det finns områden som kan förbättras, till exempel väntetiden för särskilt boende. Den största anledningen till de längre väntetiderna är ökad efterfrågan på lägenheter för personer med demenssjukdom. Tomegårdens äldreboende (bilden) är ett av Skövde kommuns boenden för personer med den sortens sjukdom.

Självkritisk skattning av webben

När det gäller att förbättra informationen på webben har Skövde kommun redan påbörjat ett arbete.

– 2016 var första året som Sveriges kommuner fick skatta sig själva i den här undersökningen och vi har medvetet valt att vara mycket självkritiska. Vi har redan börjat arbetet med att förbättra vår webbplats, säger kommunikationschef Christina Herthnek.

Bakgrund

Skövde och drygt 250 andra kommuner har under 2016 deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings undersökning av ”Kommunens kvalitet i korthet”, KKIK. Undersökningen visar kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Dessa fem områden ingår i undersökningen.

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet och information
  • Effektivitet
  • Samhällsutveckling

 

Mer läsning

Klicka här för att läsa undersökningen i sin helhet och ta del av mer information.