Kommunen ökar samarbetet med Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen Östra Skaraborg och Skövde kommun har tecknat en treårig överenskommelse om samarbete. Samarbetet omfattar flera viktiga områden och stort fokus har lagts på utsatta grupper möjlighet till arbete.

Skövde kommun är Skövdes största arbetsgivare och är just nu inne i en stor generationsväxling. Samtidigt har vi en stark konjunktur, vilket gör att konkurrensen om personal med rätt kompetens är stor. Det är därför viktigt att kommunen samarbetar med Arbetsförmedlingen för att tillsammans motverka att det uppstår brist på kompetens inom olika yrkesgrupper.

–        Att vi tillsammans med Arbetsförmedlingen fått denna överenskommelse på plats betyder mycket för Skövde kommun som arbetsgivare. Vår framtida kompetensförsörjning är en viktig fråga för oss, säger kommundirektör Tomas Fellbrandt.

I samarbetet är det prioriterat att nå ut till grupper som har behov av särskilt stöd för att komma i arbete. Bland dessa finns bland annat ungdomar 18 – 24 år med högst grundskoleutbildning, personer med funktionsnedsättning som ger nedsatt arbetsförmåga samt nyanlända.

-          Det känns oerhört bra att vi tillsammans har arbetat fram en långsiktig överenskommelse om samverkan. Ingen av våra organisationer kan på egen hand att hantera de utmaningar som ligger framför oss i form av en allt starkare tudelad arbetsmarknad, säger Arbetsförmedlingschef Östra Skaraborg Magnus Oscarsson.


Läs hela överenskommelsen här.