Kommunfullmäktiges sammanträde, ny lagstiftning

Föredragningslista och handlingar publiceras nu på vår webbaserade anslagstavla

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725) ikraft. Genom den nya kommunallagen tas kommunernas fysiska anslagstavla bort och ersätts av en webbaserad anslagstavla på kommunens hemsida där sammanträdena tillkännages minst en vecka före sammanträdesdagen.

Fullständig föredragningslista med tillhörande handlingar till kommunfullmäktigesammanträdena kommer framöver att finnas tillgängliga i Stadshuset och på hemsidan skovde.se under Anslagstavla.