Lantbrukare uppmanas fylla gödseltunnor med vatten

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

en traktor på en åker

Lantbrukare erbjuds fylla gödseltunnor med vatten

För att öka beredskapen inför en eventuell brand erbjuder vi nu lantbrukare att komma och fylla sina gödseltunnor med vatten.

En helt vanlig gödseltunna, som i normala fall används vid gödselspridning, kan omvandlas till en effektiv brandsläckare om den fylls med vatten. Därför uppmanar vi lantbrukare i Skövde kommun att kontakta oss för vidare information om hur, var och när gödseltunnorna kan fyllas.

Även de lantbrukare som redan fyllt sin tank med vatten uppmanas att kontakta kommunen. Detta för att få en så heltäckande bild som möjligt av var resurserna finns att tillgå om de skulle behövas.

För att kontakta oss, ring 0500-49 80 00 vardagar mellan 7.30-16.00