Foton från Visionsdagen 2016bild1Foton från Visionsdagen 2016bild2Foton från Visionsdagen 2016bild3Foton från Visionsdagen 2016bild4Foton från Visionsdagen 2016bild5Foton från Visionsdagen 2016bild6Foton från Visionsdagen 2016bild7Foton från Visionsdagen 2016bild8Foton från Visionsdagen 2016bild9Foton från Visionsdagen 2016bild10Foton från Visionsdagen 2016bild11Foton från Visionsdagen 2016bild12Foton från Visionsdagen 2016bild13Foton från Visionsdagen 2016bild14Foton från Visionsdagen 2016bild15Foton från Visionsdagen 2016bild16

Lyckad Visionsdag om kompetensförsörjning

Årets upplaga av Visionsdagen genomfördes under torsdagen och temat i år var kompetensförsörjning. Många goda idéer presenterades, bland annat kring hur arbetsmarknaden, som skriker efter rätt kompetens, ska kunna ta tillvara på den kompetens som nyanlända har. 

Talare under dagen var bland annat Jens Holtinger, Vice President på Powetrain Production Skövde på Volvo Group.

- Vi agerar lokalt men måste tänka globalt. Vi behöver kompetens i världsklass för att kunna konkurrera. Det viktigaste för oss är människor och att kunna locka spetskompetens hit till Skövde.

Jens Holtinger beskrev Skövde som en humla.
- En humla ska inte kunna flyga, men gör det ändå. Trots att Skövde inte är en stor stad finns här en produktion i världsklass. För oss är det livsviktigt att rätt kompetens finns, så som till exempel ingenjörer.

Gott samarbete


Skövde kommun och Arbetsförmedlingen beskrev det goda samarbete som har vuxit fram dem emellan och som har intensifierats det senaste året. Nya projekt och kreativa idéer så som "Skövdemodellen" presenterades. Skövdemodellen är ett koncept för att snabbare få nyanlända i arbete.

- Praktik i all ära, men det är via jobb som man får jobb, berättade Peter Lidström, chef på Arbetsmarknadsenheten i Skövde kommun.

Dagen avslutades med att Martin Lagos, programledare på P3, pratade om värderingar och kulturella feltramp på ett humoristiskt sätt. Konferencier för dagen var Rogher Selmosson från Skövde kommun.

Medverkande under dagen


Katarina Jonsson, Tomas Fellbrandt, Rogher Selmosson, Jens Holtinger, Niklas Pettersson, Johan Strömberg, Peter Lidström, Hala Akari, Magnus Oscarsson, Martin Lagos, Ahmad Alsoure, Ulla-Karin Gunnarsson.

Om Visionsdagen


För sjätte året i rad bjöd Skövde kommun in företrädare för näringsliv, civilsamhälle, politiker och tjänstemän från Skaraborgs kommuner in till en dag med tillväxt och utveckling i fokus. Denna återkommande dag går under namnet Visionsdagen. Vision Skövde 2025 pekar ut riktningen för Skövdes utveckling och under Visionsdagen ligger fokus på framtiden och hur vi går dit i linje med ambitionerna i visionen.

Årets upplaga av Visionsdagen genomfördes under torsdagen och temat i år var kompetensförsörjning. Många goda idéer presenterades, bland annat kring hur arbetsmarknaden, som skriker efter rätt kompetens, ska kunna ta tillvara på den kompetens som nyanlända har.